Uponor

Uponor Multi защитна тръба дилат. фуги

- Изработена от PE-LD, с надлъжен прорез, за защита на UFH тръби до 20mm в зони на дилатационни фуги.

Uponor Multi защитна тръба дилат. фуги

1000082

Uponor Multi защитна тръба дилат. фуги 20mm 300x5mm

Брой 130
Брой 210800
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]5,0