Uponor

Uponor Multi защитна тръба дилат. фуги

- Изработена от PE-LD, с надлъжен прорез, за защита на UFH тръби до 20mm в зони на дилатационни фуги.

Uponor Multi защитна тръба дилат. фуги

Uponor Multi защитна тръба дилат. фуги 20mm 300x5mm