Menu
ТП Uponor GmbH - България

Uponor Smatrix Base Таймер I-143 Bus

- упътване за настройка на времето при първоначален пуск
- режим Отпуск
- индикация за режим Комфорт / ECO
- функция за ръчно превключване между отопление и охлаждане
- 6 предварително програмирани графици
- 1 свободно програмируем график
- настройка за понижаване на температурата в режим ECO
- пренастройка на часовника
- таймер функции
- активиране/деактивиране на функцията за автобаланс
- подсветка
- показва текущата версия на софтуера при стартиране
- клас на защита: IP30
- цвят: бял гланц

Състои се от:
- Uponor Smatrix Base таймер I-143 Bus
- материал за монтаж

Uponor Smatrix Base Таймер I-143 Bus