Uponor

Uponor Smatrix Wave термостат D+RH Style T-169

- измерва и показва възприеманата стайна температура и относителна влажност
- цвят: черен

Функции:
- индикация за необходимото отопление или охлаждане
- измерена стойност на относителната влажност
- индикация на режим: Комфорт / ECO
- ECO промяна на понижената температура
- функция за ръчно превключване между отопление и охлаждане
- разрешение за режим охлаждане (стая по стая)
- показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
- режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс. / мин температура на пода (RFT), отдалечен датчик (RS), външен датчик (RO)
- индикация за ниско ниво на батерията
- калибрация на температурата
- съвместимост с Smatrix Move Controller H/C Радио X-158
- като опция: може да бъде свързан подов, отдалечен или външен датчик

Състоящ се от:
- Uponor Smatrix Wave термостат D + RH Стил T-169
- 1x CR2032 батерия
- материал за монтаж

Uponor Smatrix Wave термостат D+RH Style T-169

1087817

Uponor Smatrix Wave термостат D+RH Style T-169 BLACK

Item no VVS
Item no NRF
Количество1
Брой 2180
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
Measure Weight per unit g
R [m]
R [m]
G [inch]
G1 [inch]
G2 [inch]
G3 [inch]
c/c [mm]
c/c1 [mm]
c/c2 [mm]
P [W]
Frequency [MHz]868
U [V]
Rp [inch]
Rp1 [inch]
Rp2 [inch]
Rp3 [inch]
Area [m²]
ND [-]
QC [W/m²]
QH [W/m²]
A [m²]
R value [m²K/W]
di [mm]
di1 [mm]
di2 [mm]
di3 [mm]
colour [-]
kvs [m³/h]
no. [pce]
outlets [-]
p [bar]
Lambda [W/m²K]
l [mm]80
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
R [inch]
R1 [inch]
R2 [inch]
R3 [inch]
M [mm]
M1 [mm]
M2 [mm]
do [mm]
do1 [mm]
do2 [mm]
do3 [mm]
уплътнение_лист
s [mm]
s1 [mm]
s2 [mm]
s3 [mm]
z [mm]
α [°]
b [mm]9
b1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
e [mm]
f [mm]
g [mm]
h [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
k [mm]
k1 [mm]
k2 [mm]
M [mm]
M1 [mm]
M2 [mm]
o [mm]
w [mm]81
w1 [mm]
z1 [mm]
z2 [mm]
z3 [mm]
z4 [mm]
α
s [MN/m³]
Grid [mm]
r [mm]
Slab [mm]