Uponor

Uponor Smatrix Wave термостат общ. зони T-163

- измерва възприеманата стайна температура
- оперативно разстояние: макс. 30м
- цвят: бял гланц

Функции:
- потенциометър на задната страна за регулиране на зададената температура
- детектор за външна намеса
- сух контакт за принудително превключване в режим ECO, напр. чрез SMS модул или BMS
- сух контакт за превключване на отопление / охлаждане
- превключвател за избор на функция / сензор
- опция: може да бъде свързан подов, външен или отдалечен датчик

Състои се от:
- Uponor Smatrix Wave термостат обществен T-163
- 2x AAA батерии
- материал за монтаж

Uponor Smatrix Wave термостат общ. зони T-163

1086979

Uponor Smatrix Wave термостат общ. зони T-163 RAL9016

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]75
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]