Uponor

Uponor Vario баланс вентил

- Балансиране и затваряне на колектори
- За зонов контрол със задвижки Uponor M30x1.5mm МР
- Корпус - месинг
- Кръгли ръкохватки - полиамид
- Макс. изпитвателно налягане: 10 bar (вода)

Uponor Vario баланс вентил

1005100

Uponor Vario баланс вентил G1 - Rp1

Брой 11
Брой 210
Мерна единицакомплект
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]