Uponor

Uponor Vario M колектор разходомер

- Разходомер за пластмасов колектор Vario M - 0-5 л/мин. - с механично спиране по време на отваряне/затваряне

Uponor Vario M колектор разходомер

1121531

Uponor Vario M колектор разходомер 0-5l/min

Брой 11
Брой 210
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]