Uponor

Uponor Vario PLUS дистанционен комплект

- Колекторни единични сегменти за връзка от горната и долната страна

Uponor Vario PLUS дистанционен комплект

1009215

Uponor Vario PLUS дистанционен комплект

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]10
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]