Uponor

Uponor Vario PLUS дистанционен комплект

- Колекторни единични сегменти за връзка от горната и долната страна

Uponor Vario PLUS дистанционен комплект

1009215

Uponor Vario PLUS дистанционен комплект

Брой 11
Брой 210
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]