Uponor

Uponor Vario PLUS колекторен комплект

- Включващ скоби, винтови съединения с холендрови гайки с плоски уплътнения, термометър и крайни части с отвор за обезвъздушаване, кран за пълнене и източване и байпас

Uponor Vario PLUS колекторен комплект

1009209

Uponor Vario PLUS колекторен комплект K1

Брой 11
Брой 2248
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]