Uponor

Uponor Vario S колектор LS

- Със вентили за изключване
- Връщаш колектор с баланс вентили и капачки

Uponor Vario S колектор LS

1088045

Uponor Vario S колектор LS 2X3/4 Euro

Брой 11
Брой 2108
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088046

Uponor Vario S колектор LS 3X3/4 Euro

Брой 11
Брой 2108
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088047

Uponor Vario S колектор LS 4X3/4 Euro

Брой 11
Брой 2108
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088048

Uponor Vario S колектор LS 5X3/4 Euro

Брой 11
Брой 2108
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088049

Uponor Vario S колектор LS 6X3/4 Euro

Брой 11
Брой 272
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088050

Uponor Vario S колектор LS 7X3/4 Euro

Брой 11
Брой 272
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088051

Uponor Vario S колектор LS 8X3/4 Euro

Брой 11
Брой 272
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088052

Uponor Vario S колектор LS 9X3/4 Euro

Брой 11
Брой 272
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088053

Uponor Vario S колектор LS 10X3/4 Euro

Брой 11
Брой 248
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088054

Uponor Vario S колектор LS 11X3/4 Euro

Брой 11
Брой 248
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088055

Uponor Vario S колектор LS 12x3/4 Euro

Брой 11
Брой 248
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088868

Uponor Vario S колектор LS 13x3/4 Euro

Брой 11
Брой 248
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088869

Uponor Vario S колектор LS 14x3/4 Euro

Брой 11
Брой 236
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088870

Uponor Vario S колектор LS 15X3/4 Euro

Брой 11
Брой 236
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088871

Uponor Vario S колектор LS 16X3/4 Euro

Брой 11
Брой 236
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]