Uponor

Uponor Vario S S колектор FM

- С дебитомери за балансиране и затваряне
- Връщаш колектор с вентили и капачки

Uponor Vario S S колектор FM

1086538

Uponor Vario S S колектор FM 2X3/4 Euro

Брой 11
Брой 2108
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1086539

Uponor Vario S S колектор FM 3x3/4 Euro

Брой 11
Брой 2108
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1086540

Uponor Vario S S колектор FM 4x3/4 Euro

Брой 11
Брой 2108
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1086541

Uponor Vario S S колектор FM 5x3/4 Euro

Брой 11
Брой 2108
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1086542

Uponor Vario S S колектор FM 6x3/4 Euro

Брой 11
Брой 272
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1086543

Uponor Vario S S колектор FM 7X3/4 Euro

Брой 11
Брой 272
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1086544

Uponor Vario S S колектор FM 8x3/4 Euro

Брой 11
Брой 272
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1086545

Uponor Vario S S колектор FM 9x3/4 Euro

Брой 11
Брой 272
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1086546

Uponor Vario S S колектор FM 10x3/4 Euro

Брой 11
Брой 248
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1086547

Uponor Vario S S колектор FM 11x3/4 Euro

Брой 11
Брой 248
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1086548

Uponor Vario S S колектор FM 12x3/4 Euro

Брой 11
Брой 248
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088864

Uponor Vario S S колектор FM 13x3/4 Euro

Брой 11
Брой 248
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088865

Uponor Vario S S колектор FM 14X3/4 Euro

Брой 11
Брой 236
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088866

Uponor Vario S колектор FM 15x3/4 Euro

Брой 11
Брой 236
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088867

Uponor Vario S колектор FM 16x3/4 Euro

Брой 11
Брой 236
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]