Uponor

Uponor Classic стоманена мрежа

- стоманена мрежа за монтаж на тръбни фиксатори за тръби за подово отопление
- материал: стомана

Uponor Classic стоманена мрежа

1063406

Uponor Classic стоманена мрежа 100mm 2100x1200x3mm

Брой 125
Брой 2750
Мерна единица
uPoints [-]
d [mm]3
di [mm]
L [m]
s [mm]
1063407

Uponor Classic стоманена мрежа 150mm 2100x1200x3mm

Брой 125
Брой 2750
Мерна единица
uPoints [-]
d [mm]3
di [mm]
L [m]
s [mm]