Uponor

Uponor Multi топлоотдаващ ламел AL

- топлоразпределящ ламел от алуминий
- за използване в системи Uponor с тръби dim 20mm и c/c 300mm

Uponor Multi топлоотдаващ ламел AL

1009132

Uponor Multi топлоотдаващ ламел AL 20mm 1150x280x0,55mm

Брой 1 [-]40
Брой 2 [-]280
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]