Uponor

Uponor Magna колекторен комплект K1

- Включва: 2бр. скоби къси, 2бр. скоби дълги, 2бр пълнещи вентили от месинг, 2бр. термометри 0 - 60 ° C, 1бр. манометър, 2бр. колекторни капачки, 2бр. винтови съединения с холенфрова гайка с плоско уплътнение, 1бр. материали за монтаж: 8бр. винтове 6x60mm, 8бр. пластмасови дюбели 8x40mm, 2бр. плоски уплътнения 44x32x2

Uponor Magna колекторен комплект K1

1045815

Uponor Magna колекторен комплект K1

Item no VVS
Item no NRF
Количество1
Брой 21
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
Measure Weight per unit g
R [m]
R [m]
G [inch]
G1 [inch]
G2 [inch]
G3 [inch]
c/c [mm]
c/c1 [mm]
c/c2 [mm]
P [W]
Frequency [MHz]
U [V]
Rp [inch]
Rp1 [inch]
Rp2 [inch]
Rp3 [inch]
Area [m²]
ND [-]
QC [W/m²]
QH [W/m²]
A [m²]
R value [m²K/W]
di [mm]
di1 [mm]
di2 [mm]
di3 [mm]
colour [-]
kvs [m³/h]
no. [pce]
outlets [-]
p [bar]
Lambda [W/m²K]
l [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
R [inch]
R1 [inch]
R2 [inch]
R3 [inch]
M [mm]
M1 [mm]
M2 [mm]
do [mm]
do1 [mm]
do2 [mm]
do3 [mm]
уплътнение_лист
s [mm]
s1 [mm]
s2 [mm]
s3 [mm]
z [mm]
α [°]
b [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
e [mm]
f [mm]
g [mm]
h [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
k [mm]
k1 [mm]
k2 [mm]
M [mm]
M1 [mm]
M2 [mm]
o [mm]
w [mm]
w1 [mm]
z1 [mm]
z2 [mm]
z3 [mm]
z4 [mm]
α
s [MN/m³]
Grid [mm]
r [mm]
Slab [mm]