Uponor

Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange

- PE-Xa - Портокал - Топене на сняг и повърхностно отопление. - Максимална проектна температура: 50°C - Проектно налягане: 4,5 Bar при 50°C

Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange