Uponor

Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange

- PE-Xa - Портокал - Топене на сняг и повърхностно отопление. - Максимална проектна температура: 50°C - Проектно налягане: 4,5 Bar при 50°C

Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange

1087526

Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange 25x2,3 640m

Брой 1640
Брой 21
Мерна единицаm
d [mm]
di [mm]
L [m]