Uponor

Uponor Minitec защитна тръба дил. фуги

- Изработена от PE-LD, с надлъжен прорез, за защита на UFH тръби до 9.9 mm в зони на дилатационни фуги.

Uponor Minitec защитна тръба дил. фуги

1005269

Uponor Minitec защитна тръба дил. фуги 9,9mm 300x2mm

Брой 130
Брой 23600
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]2,0