Uponor

Uponor Vario вентил за пълнене/източване

- За помпена група Push 12

Uponor Vario вентил за пълнене/източване

1061802

Uponor Vario вентил за пълнене/източване 3/4" - 3/4"

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]10
Мерна единицакомплект
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]