Uponor

Uponor Nubos панел с пъпки

- EPS (HBCD free) топлоизолационен панел с пъпки
- за фиксиране на тръби с размери 14-16мм.
- За разстояние между тръбите в cm: 10, 15, 20, 25, 30.
- EN 13501-1 пожарна класификация: клас Е.
- Максимален разпределен товар: 30 kN/m²

Uponor Nubos панел с пъпки

1086535

Uponor Nubos панел с пъпки 20

Брой 114,4
Брой 257,6
Мерна единица
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]