Uponor

Uponor Renovis панел

- панел с вградени тръби
- активна повърхност на системата Renovis
- топлопроводимост: 0,3 W/mK

Uponor Renovis панел

1061173

Uponor Renovis панел 800x625mm

Брой 124
Брой 2
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1061172

Uponor Renovis панел 1200x625mm

Брой 124
Брой 2
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1061171

Uponor Renovis панел 2000x625mm

Брой 124
Брой 2
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]