Uponor

Uponor Renovis панел пасивен

- панел без тръби
- за затваряне на неактивни повърхности на системата Renovis
- топлопроводимост: 0,25 W/mK

Uponor Renovis панел пасивен

1063926

Uponor Renovis панел пасивен 2000x625x15mm

Брой 124
Брой 2
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]