Uponor

Uponor Sport тръбна скоба, пластмасова

- тръбни скоби за пружинни подове
- от полиамид

Uponor Sport тръбна скоба, пластмасова

1005286

Uponor Sport тръбна скоба, пластмасова 25mm PA

Брой 1 [-]25
Брой 2 [-]150
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]