Uponor

Uponor Sport тръбна скоба, пластмасова

- тръбни скоби за пружинни подове
- от полиамид

Uponor Sport тръбна скоба, пластмасова

1005286

Uponor Sport тръбна скоба, пластмасова 25mm PA

Брой 125
Брой 2150
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]