Uponor

Uponor Tecto дилатационен елемент

- Топло-/звукоизолация за използване с фолиото на дилатационния елемент в областта на вратата или стената.
- EPS (HBCD free) съгласно EN 13163
- Термично съпротивление: 0.75 m²K/W.
- Одобрен за подвижни товари до 5 kN/m².

Uponor Tecto дилатационен елемент

1005480

Uponor Tecto дилатационен елемент EPS DES 30-2mm 150x1400mm

Брой 18,4
Брой 2268,8
Мерна единицаm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1005479

Uponor Tecto дилатационен елемент EPS 11mm 150x1400mm

Брой 122,4
Брой 2716,8
Мерна единицаm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]