Menu
ТП Uponor GmbH - България

Uponor Tecto дилатационен елемент

- Топло-/звукоизолация за използване с фолиото на дилатационния елемент в областта на вратата или стената.
- EPS (HBCD free) съгласно EN 13163
- Термично съпротивление: 0.75 m²K/W.
- Одобрен за подвижни товари до 5 kN/m².

Uponor Tecto дилатационен елемент