Uponor

Uponor Tecto двойна лента фолио, с пъпки

- за съединяване на челни панели Tecto

Uponor Tecto двойна лента фолио, с пъпки

1005484

Uponor Tecto двойна лента фолио, с пъпки 1,4m 100mm

Брой 133,75
Брой 2742,5
Мерна единицаm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]