ТП Uponor GmbH - България

Uponor Thermatop M

- Излъчвател от 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS с 10 тръбни реда и до 37,3 m на m² модул. - За решетъчни разстояния на CD-профили от 333 мм - Тръбата е 100% устойчива на дифузия според DIN 4726. - Охлаждащ капацитет съгласно EN 14240 (8K) до 67 W/m² - Капацитет на отопление съгласно EN 14037 (15K) до 105 W/m². - Звукопоглъщане съгласно DIN EN ISO 354 с αw между 0,60 до 0,65. - Капацитет и акустични стойности в зависимост от гипсокартон.

Uponor Thermatop M

Uponor Thermatop M 950x277mm
Uponor Thermatop M 1350X277mm
Uponor Thermatop M 1750X277mm
Uponor Thermatop M 2150X277mm
Uponor Thermatop M 2550x277mm

Подобни продукти