Menu
ТП Uponor GmbH - България

Uponor Comfort Pipe PLUS

- UFH тръба, изработена от PEX-a - Съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726 - Клас на приложение 4 - Проектно налягане 6 Bar при 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS

Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 120m
Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m
Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 960m
Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 120m
Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m
Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m
Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m
Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m
Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 480m
Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m
Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 120m
Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 240m
Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m