Uponor

Uponor Fluvia 3-пътен миксер f. CPG, EPG

„- За помпена група CPG от 21.03 - С променлива kvs: 2,5 до 12 m3/h

Uponor Fluvia 3-пътен миксер f. CPG, EPG

Uponor Fluvia 3-пътен миксер f. CPG, EPG