Uponor

Uponor Fluvia 3-пътен миксер f. CPG, EPG

„- За помпена група CPG от 21.03 - С променлива kvs: 2,5 до 12 m3/h

Uponor Fluvia 3-пътен миксер f. CPG, EPG

1119813

Uponor Fluvia 3-пътен миксер f. CPG, EPG

Брой 11
Брой 210
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]