Uponor

Uponor Fluvia капачка с обезвъздушител

- Изработена от месинг

Uponor Fluvia капачка с обезвъздушител

1008497

Uponor Fluvia капачка с обезвъздушител G3/4

Брой 1200
Брой 2200
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]