Uponor

Uponor Fluvia Move помпена група MPG-10-A-W

- Помпа (WILO Yonos Para 15/6): Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Сферичен кран + баланс вентил първично
- Вторична връзка G1 (МР)
- За инсталация от ляво или от дясно на колектора

Uponor
Uponor Fluvia Move помпена група MPG-10-A-W

1078306

productFamilyDetail/tab/itemDetails/discountUponor Fluvia Move помпена група MPG-10-A-W

Брой 11
Брой 230
Мерна единицабр.
uPoints [-]2800
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]