Uponor

Uponor Fluvia помпена група MPG-10-B-W

- Помпа WILO Yonos Para 15/6 RKA: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17
- Свързване G1 (МР) вторично
- Сферичен вентил + баланс вентил първично
- За инсталация от ляво или от дясно на колектора

Uponor
Uponor Fluvia помпена група MPG-10-B-W

1078307

productFamilyDetail/tab/itemDetails/discountUponor Fluvia помпена група MPG-10-B-W

Брой 11
Брой 230
Мерна единицабр.
uPoints [-]1100
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]