Uponor

Uponor Fluvia T помпена група KRS-6

- За монтаж в колектори на Uponor - Връзка G1 (MT) вторична - Сферичен кран + балансиращ клапан първичен Rp 3/4 (FT) - Термостатичен контрол на подаващата вода (20 - 55°C) - Макс. температурен ограничител за повърхностен монтаж

Uponor Fluvia T помпена група KRS-6

1119443

Uponor Fluvia T помпена група KRS-6

Брой 11
Брой 255
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]