Uponor

Uponor Fluvia T помпена група Push-12 AC-G

- Помпена група със задвижващ механизъм 230 V и кабелен стаен сензор - Вторичен макс. ограничител на температурата с 50°C

Uponor Fluvia T помпена група Push-12 AC-G

1095128

Uponor Fluvia T помпена група Push-12 AC-G

Брой 11
Брой 260
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]