Menu
ТП Uponor GmbH - България

Uponor Smatrix Move контролер H X-157 Wired

- контролер за температурата на захранващата вода
- режим на управление: само отопление
- принцип на контрол: компенсация на външната температура

Функции:
- активиране на смесителния вентил
- седмична програма с 9 предварително програмирани графици
- 4 свободно програмируеми графици
- логика на помпата като самостоятелна
- логика на помпата в комбинация с Uponor Smatrix Base или Wave контролер
- информация в реално време за температурата на захранващата вода, външната и стайната температури
- информация в реално време за състоянието на смесителния вентил
- информация в реално време за текущия ден, показана на графиката (комфортна и намалена температура)

Функции:
- Производство на БГВ и управление на котела
- отоплителен кръг за ГВ
- контрол на захранващата вода до 100°C
- 2 изхода с общо предназначение
- 2 входа с общо предназначение
- термостат със защитен контакт
- 230V моторна задвижка

Включва:
- Uponor Smatrix Move контролер H
- сензор за подаване / връщане
- външен сензор

- клас на защита: IP30 II
- цвят: тъмно сиво

Uponor Smatrix Move контролер H X-157 Wired

Uponor Smatrix Move контролер H X-157 Wired