Uponor

Uponor Smatrix Move сензор вх./изх.поток S-152

- сензор за подаване/връщане
- измерва температурата на подаваната или връщаната вода

- тип на сензора: NTC 10 kΩ при 25°C
- дължина: 3м
- клас на защита: IP68 II

Uponor Smatrix Move сензор вх./изх.поток S-152

1071661

Uponor Smatrix Move сензор вх./изх.поток S-152 3m

Брой 11
Брой 263
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]3
s [mm]