Uponor

Uponor Ecoflex Quattro

- Отопление и топла битова вода с циркулация
- Четири вътрешни тръби от PE-Xa
- Max. натоварване 6 bar отопление / 10 bar чешмяна вода / 95°C
- PEX пяна, HDPE корпус
- Оцветен профил на центъра, за избягване на объркване между линиите

Uponor Ecoflex Quattro

1018147

Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-2x25x3,5/175

Брой 1 [-]200
Брой 2 [-]
Мерна единицаm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018148

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5/175

Брой 1 [-]200
Брой 2 [-]
Мерна единицаm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018149

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

Брой 1 [-]200
Брой 2 [-]
Мерна единицаm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1044018

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x32x4,4/175

Брой 1 [-]200
Брой 2 [-]
Мерна единицаm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1044019

Uponor Ecoflex Quattro 2x40x3,7-2x40x5,5/200

Брой 1 [-]100
Брой 2 [-]
Мерна единицаm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]