Uponor

Uponor Ecoflex изол. к-кт тройник

- Тройник за свързване на външната тръба
- ABS половин черупки с изолация и редуктор
- Товар от трафик 60 тона

Uponor Ecoflex изол. к-кт тройник

1060982

Uponor Ecoflex изол. к-кт тройник 200/175/145/140

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]4
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]