Uponor

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar

- Студена питейна вода с кабел против замръзване
- Една вътрешна тръба PE100 синя
- Max. натоварване 16bar / 20°C
- PEX пяна, HDPE корпус, сензорна тръба
- Мощност на кабела 10W/m при 5°C

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar

1048905

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar 50x4,6/140 1x10W/m 5�C

Брой 1150
Брой 2
Мерна единицаm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048906

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar 63x5,8/140 1x10W/m 5�C

Брой 1150
Брой 2
Мерна единицаm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048907

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar 75x6,8/175 1x10W/m 5�C

Брой 1100
Брой 2
Мерна единицаm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048908

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar 90x8,2/175 1x10W/m 5�C

Брой 1100
Брой 2
Мерна единицаm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048909

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar 110x10,0/200 1x10W/m 5�C

Брой 1100
Брой 2
Мерна единицаm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]