Uponor

Uponor Ecoflex Supra PLUS контролен блок

- Блок за управление за тръба Supra PLUS - Устройства за управление макс. 150 м кабел за защита от замръзване - 10 m сензорен кабел е включен

Uponor Ecoflex Supra PLUS контролен блок

1120123

Uponor Ecoflex Supra PLUS контролен блок

Брой 11
Брой 250
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]