Uponor

Uponor Ecoflex Supra PLUS тройник прав

- Тройник за свързване на тръбния кожух
- ABS половин черупки с изолация и редуктор
- S2 компоненти за кабелен тройник и край
- Натоварване от трафик 60 тона

Uponor Ecoflex Supra PLUS тройник прав

1061641

Uponor Ecoflex Supra PLUS тройник прав 140/90/68

Брой 11
Брой 25
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1061642

Uponor Ecoflex Supra PLUS тройник прав 200/175/140

Брой 11
Брой 23
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]