Uponor

Uponor Ecoflex Supra PLUS управление 150

- Контролен модул за тръба Supra PLUS
- Контролира макс. 150m кабел против замръзване
- С включен 5m кабел за сензор

Uponor Ecoflex Supra PLUS управление 150

1048703

Uponor Ecoflex Supra PLUS управление 150

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]