Uponor

Uponor Ecoflex изол. к-кт Н-профил

- H-комплект за свързване на външни тръби от единични към двойни линии
- ABS половинки с изолация и редуктор 200/175/140
- Допълнителни гумени капачки, необходими за уплътняване
- Устойчивост на товар от трафик със специална конструкция от бетон
- KOMO, CSTB

Uponor Ecoflex изол. к-кт Н-профил

1007355

Uponor Ecoflex изол. к-кт Н-профил 200/175/145/140

Брой 11
Брой 2
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]200
di [mm]
L [m]
s [mm]