Uponor

Uponor Ecoflex изол. к-кт тройник

- Тройник за свързване на външната тръба
- ABS половин черупки с изолация и редуктор
- Товар от трафик 60 тона

Uponor Ecoflex изол. к-кт тройник

1060986

Uponor Ecoflex изол. к-кт тройник 140/90/68

Брой 11
Брой 25
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1060982

Uponor Ecoflex изол. к-кт тройник 200/175/145/140

Брой 11
Брой 24
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]