Uponor

Uponor Ecoflex изол. к-кт за коляно

- Комплект колена за свързване на външни тръби
- Половин от ABS с изолация и редуктор
- Товар от трафик 60 тона

Uponor Ecoflex изол. к-кт за коляно

1060985

Uponor Ecoflex изол. к-кт за коляно 200/175/145/140

Брой 11
Брой 23
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]