Uponor

Uponor Ecoflex изолационен комплект

- Комплект прави връзки за свързване на външна тръба
- Половини от ABS с изолация и редуктор
- Товароусточивост на трафик от 60 тона

Uponor Ecoflex изолационен комплект

1060984

Uponor Ecoflex изолационен комплект 200/175/145/140

Брой 11
Брой 26
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]