ТП Uponor GmbH - България

Uponor Ecoflex изолационен комплект

- Прав комплект за свързване на обсадна тръба - Тръбна част с две стягащи втулки - Транспортно натоварване 60 тона

Uponor Ecoflex изолационен комплект