Uponor

Uponor Ecoflex к-кт епоксидни смоли PWP

- Предварителна обработка на повърхността на бетонния отвор
- За Uponor стенно уплътнение PWP (вода под налягане)

Uponor Ecoflex к-кт епоксидни смоли PWP

1007373

Uponor Ecoflex к-кт епоксидни смоли PWP 1,1 kg/3,5m2

Брой 11
Брой 2
Мерна единицакомплект
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]