Uponor

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав

- За уплътняване с изхода на шахтата или други отвори в корпуса

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав

1018379

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав 140/145

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]230
L [m]
s [mm]
1018380

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав 175/200

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]270
L [m]
s [mm]
1084575

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав 250

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]15
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]330
L [m]
s [mm]