Uponor

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав

- За уплътняване с изхода на шахтата или други отвори в корпуса

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав 140
Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав 175/200
Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав 250