Uponor

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав

- Термосвиваем ръкав за уплътняване на повреди във външната тръба

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав

1036014

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав 140+145+175+200-700mm

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]140+145+175+200
di [mm]226/98
L [m]
s [mm]