Uponor

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав

- Термосвиваем ръкав за уплътняване на повреди във външната тръба

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав 140+175+200-700mm