Uponor

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав

- Термосвиваем ръкав за уплътняване на повреди във външната тръба

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав

1036014

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав 140+175+200-700mm

Брой 11
Брой 2
Мерна единицабр
d [mm]140+145+175+200
di [mm]226/98
L [m]