Uponor

Uponor Wipex фиксираща втулка

- Цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- Max. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Uponor Wipex фиксираща втулка

1018302

Uponor Wipex фиксираща втулка G1

Брой 11
Брой 230
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018303

Uponor Wipex фиксираща втулка G1 1/4

Брой 11
Брой 210
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018304

Uponor Wipex фиксираща втулка G2

Брой 11
Брой 25
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018305

Uponor Wipex фиксираща втулка G3

Брой 11
Брой 25
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]