Uponor

Uponor Wipex коляно

- Цилиндрична резба G", с уплътнителен пръстен
- Max. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Uponor Wipex коляно

1018350

Uponor Wipex коляно G1-G1

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]20
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018351

Uponor Wipex коляно G1 1/4-G1 1/4

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]15
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018352

Uponor Wipex коляно G2-G2

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]5
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018353

Uponor Wipex коляно G3-G3

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]2
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]