Uponor

Uponor Wipex коляно

- Цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- Max. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Uponor Wipex коляно

1018350

Uponor Wipex коляно G1-G1

Брой 11
Брой 220
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018351

Uponor Wipex коляно G1 1/4-G1 1/4

Брой 11
Брой 215
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018352

Uponor Wipex коляно G2-G2

Брой 11
Брой 25
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018353

Uponor Wipex коляно G3-G3

Брой 11
Брой 22
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]