Uponor

Uponor Wipex коляно

- Цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- Max. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Uponor Wipex коляно

Uponor Wipex коляно G1-G1
Uponor Wipex коляно G1 1/4-G1 1/4
Uponor Wipex коляно G2-G2
Uponor Wipex коляно G3-G3