Uponor

Uponor Wipex преход S-Press PN6

- Свързване на PE-Xa тръби към Uponor MLC тръби.
- Max. натоварване 6 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Uponor Wipex преход S-Press PN6

1060059

Uponor Wipex преход S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

Брой 11
Брой 215
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1060060

Uponor Wipex преход S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

Брой 11
Брой 210
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]