Uponor

Uponor Wipex редуктор мъжко-женско

- Цилиндрична резба G", с уплътнителен пръстен
- Max. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Uponor Wipex редуктор мъжко-женско

1018368

Uponor Wipex редуктор мъжко-женско G1 1/4-G1

Брой 11
Брой 225
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018369

Uponor Wipex редуктор мъжко-женско G1 1/2-G1 1/4

Брой 11
Брой 225
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018371

Uponor Wipex редуктор мъжко-женско G2-G1

Брой 11
Брой 215
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018372

Uponor Wipex редуктор мъжко-женско G2-G1 1/4

Брой 11
Брой 215
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018373

Uponor Wipex редуктор мъжко-женско G2 1/2-G2

Брой 11
Брой 26
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018374

Uponor Wipex редуктор мъжко-женско G3-G1

Брой 11
Брой 26
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018375

Uponor Wipex редуктор мъжко-женско G3-G1 1/4

Брой 11
Брой 210
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018376

Uponor Wipex редуктор мъжко-женско G3-G2

Брой 11
Брой 210
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1009052

Uponor Wipex редуктор мъжко-женско G4-G3

Брой 11
Брой 26
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]